plastična ambalaža
tehnički proizvodi
brizganje plastičnih masa
duvanje plastičnih masa

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 2014
Naročnik:
Priprava gradiva:
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Metka Špacapan
Grafična podoba: Arctur d.o.o.
Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha Hočevar, Tiva Turk, Tomi Troha
Uporabniška podpora: Tiva Turk
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

Arctur